دوره های مربوط به دسته بندی : پک ویدیویی تحلیل تکنیکال

پک ویدیویی آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال و معامله گری
طول دوره : 15 ساعت

دسته بندی: پک ویدیویی تحلیل تکنیکال

دوره غیر حضوری